Izlaist


Filistru biedrība

Filistru biedrības (F!B!) Valde

E-pasts: fbvalde@academica.lv

F!B! Valdes prezidijs

fil! Aivars Helmuts, 1991.I

F!B! priekšnieks – valdes priekšsēdētājs fil! Aivars Helmuts, 1991.I

F!B! priekšnieka vietnieks: fil! Māris Krastiņš, 1995.I
F!B! priekšnieka vietnieks, F!B! nodaļas ārzemēs priekšnieks: fil! Vilnis Pētersons, 1966.II
Sekretārs: fil! Gatis Švika, 1993.I

Valdes locekļi:
Kasieris: Jānis Purvišķis, 1998.II
fil! Pēteris Zariņš, 1990.II
fil! Jānis Zaščinskis, 1993.I
g!fil! Edgars Cakuls