Izlaist


Filistru biedrība

Filistru biedrības (F!B!) Valde

E-pasts: fbvalde@academica.lv

F!B! Valdes prezidijs

fil! Aivars Helmuts, 1991.I

F!B! priekšnieks – valdes priekšsēdis fil! Aivars Helmuts, 1991.I

F!B! valdes priekšsēža vietnieks: fil! Kārlis Līdaka, 1991.II
F!B! valdes priekšsēža vietnieks, F!B! nodaļas ārzemēs priekšnieks:
Sekretārs: fil! Gatis Švika, 1993.I

Valdes locekļi:
fil! Pēteris Zariņš, 1990.II
fil! Haralds Lučkovskis, 1992.II
fil! Jānis Zaščinskis, 1993.I
g!fil! Edgars Cakuls