Izlaist


Filistru biedrība

Filistru biedrības (F!B!) Valde

E-pasts: fbvalde@academica.lv

fil! Aivars Helmuts, 1991.I

F!B! priekšnieks – valdes priekšsēdētājs fil! Aivars Helmuts, 1991.I

F!B! priekšnieka – valdes priekšsēdētāja vietnieks: fil! Kārlis Līdaka (dzim. Līdaks), 1991.II
Sekretārs: fil! Gatis Švika, 1993.I
Kasieris: fil! Mārtiņš Eglītis, 1996.I

Valdes locekļi:
fil! Pēteris Zariņš, 1990.II
fil! Haralds Lučkovskis, 1992.II
fil! Jānis Zaščinskis, 1993.I
g!fil! Edgars Cakuls