Izlaist


Album Fratrum Academicorum MMXVII

Jau apmēram 20 gadus filistrs Kārlis Līdaka ir apkopojis, papildinājis un precizējis korporācijas vēstures un akadēmiķu biografiskos datus. Atzīmējot Latvijas skautu kustības simtgadi, Akadēmiskā skautu kluba 93. gadadienu un Fraternitas Academicas 92. gadadienu, Fraternitas Academicas Filistru biedrība izdod fil! Kārļa Līdaka sastādīto Studentu korporācijas Fraternitas Academica vēstures un biedru biografisko enciklopēdiju 1925-2017 Album Fratrum Academicorum MMXVII.

Salīdzinot ar iepriekšējo – korporācijas 90 gadu jubilejas izdevumu 2015. gadā, albuma apjoms ir papildināts ar 84 lappusēm (724 lpp.) – ir aktualizēta un precizēta agrāk publicētā informācija, kas ir papildināta ar starplaikā jaunuzņemto zēnu biografijām; ir veikti arī pamanīto kļūdu labojumi. Albumā ir 480 personu biografijas ar personu meklēšanas indeksu, 10 Valsts vēstures archīva dokumentu kopijas un 68 fotografijas, kuŗā iemūžinātas dažādas ainas no korporācijas pirmssākumiem līdz mūsdienām. Albumā ir lasāmas Akadēmiskā skautu kluba s/l priekšnieka, Lettonias fil! Kārļa Dzirkaļa atmiņas par to, kā tapa Fraternitas Academica; atsevišķās sadaļās ir pieejama informācija par slēgtajiem draudzības līgumiem ar Latvijas Universitātes studentu korporāciju Tervetiu un Lietuvas Kauņas Vītauta Dižā Universitātes studentu korporāciju Šarūnas. Albumā ir pārpublicētas ASV s/l izdotā korporācijas internajā žurnālā Melns-Zaļš-Zelts publicētās filistru Osvalda Vilka, Visvalža Sūnaiša un Artura Ozoliņa atmiņas, kā arī lielākā daļa no bagātīgi ilustrētā fil! Rūdolfa Veldres sarakstītā atmiņu albuma Fraternitas Academica 30. gadu sākumā. Albumā ir iespējams iepazīties ar līdz šim par zudušām uzskatītām, Latvijas Valsts vēstures archīvā atrastām dokumentālām liecībām par korporācijas izveidošanos un piespiedu likvidāciju 1940. gadā.

Albuma tirāža ir 20 individuāli numurēti eksemplāri; turpmāki šāda apjoma izdevumi pārskatāmā nākotnē vairs netiek plānoti.

Albuma atvēršana notika Fraternitas Academicas dibināšanas 92. gadadienas Svētku konventa laikā Konventa dzīvoklī 2017. gada 4. februārī.

Tiem, kas vēlas iegādāties Album Fratrum Academicorum MMXVII, lūdzam sazināties ar Filistru biedrības valdi (e-pasts: fbvalde@academica.lv). Albuma cena ir € 70. Iegādātos albumus, iepriekš sazinoties, varēs saņemt no 2017. gada 6. februāŗa.

Studentu korporācijas Fraternitas Academica Filistru biedrība

Bez tēmas, Publikācijas, Svarīgi notikumi, Vēsture

Birkas ar , , , , , , , , , .


Album Fratrum Academicorum 1925-2015

Atzīmējot konventa 90. gadadienu 2015. gada 4. februārī, studentu korporācijas Fraternitas Academica Filistru biedrība 30 eksemplāros izdod Album Fratrum Academicorum 1925-2015, 2005. gadā Fraternitas Academica‘s izdotās fil! Kārļa Līdaka, 1991.II sastādītās korporācijas vēstures un biedru biografiskās enciklopēdijas precizēto un papildināto izdevumu.

 Album Fratrum Academicorum 1925-2015 Vaks

Daudzas ziņas, salīdzinājumā ar 80 gadu jubilejas enciklopēdijas izdevumu, ir izdevies precizēt un papildināt, izmantojot sociālos mēdijus, internetā atrodamo pasaules zemju dažādu valsts, pašvaldību un atsevišķu organizāciju digitalizētos personu datus; vairākus „baltos plankumus” ir palīdzējuši aizpildīt Latvijas Valsts vēstures archīva fondos glabātie Fraternitas Academica’s aktīvā konventa un Filistru biedrības dokumenti, it īpaši 1927-1940 zēnu dežūru grāmatas, kā arī Latvijas Nacionālas bibliotēkas digitālajā bibliotēkā www.periodika.lv pieejamie materiāli, un Periodikas lasītavā caurlūkotie laikraksta Rīgas Balss nekrologi.

Paldies visiem, kas atbalstījuši šī papildinātā albuma izdošanu.

Vivat, crescat, floreat Fraternitas Academica in saecula saeculorum!

Studentu korporācijas Fraternitas Academica Filistru biedrība

Vēsture

Birkas ar , , , , , , , .


Prezidenta tikšanās ar tautiešiem Toronto

Lavijas valsts prezidents tiekas ar tautiešiem Toronto, studentu korporācijas pārstāv fil! Vilnis Pētersons Fraternitas Academica pārstāvis pie L!K!A! (trešais no labās puses)

Lavijas valsts prezidents tiekas ar tautiešiem Toronto, studentu korporācijas pārstāv fil! Vilnis Pētersons Fraternitas Academica pārstāvis pie L!K!A! (trešais no labās puses)

Foto

Birkas ar , , , .


2012. gada 3. martā notiks jau desmitā atjaunotā Kalpaka balle

Studentu rotas korporācijas, Rīgas Latviešu biedrība un Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem 2012. gada 3. martā jau desmito gadu rīko Pulkveža Oskara Kalpaka un brīvības cīņu dalībnieku piemiņas un labdarības sarīkojumu – Kalpaka balli.

Turpinot pirmskara tradīciju, balles ienākumi paredzēti ziedojumiem, lai atbalstītu projektus, kas padara Latviju krāšņāku un vēsturiski bagātāku.  Iepriekšējos gados ziedojumi tika veltīti dažādiem labdarības mērķiem, kā piemēram:

Četrus gadus (kopš 2003. gada) ar Kalpaka balles ziedojumiem tika atbalstīta pulkveža O.Kalpaka pieminekļa izveidošana Rīgā. 2007. gadā ziedojumi nonāca Rudbāržu pamatskolā Varoņu zāles atjaunošanai. 2008. gadā tika godināta O.Kalpaka piemiņas vieta „Airītes” Saldus rajonā un vākti ziedojumi nodegušā muzeja atjaunošanai. 2009. gadā ziedojumi nonāca Kalpaka piemiņas vietā – dzimtas mājās “Liepsalās” Madonas novada Visagalā, kur tika atjaunots karoga masts un saules pulkstenis. 2010. gada Kalpaka balles ziedojumi tika piešķirti Ivara Selecka dokumentālās filmas “Septiņi spoži gadi” tapšanai par pirmo Latvijas ārlietu ministru Zigfrīdu Annu Meierovicu. 2011. gadā tika atbalstīta Rīgas Latviešu biedrība un veicināta tās mērķu sasniegšana, palīdzot atjaunot biedrības vēsturiskās komisijas.

Savas prezidentūras laikā Kalpaka balles patronu godu uzņēmās gan eksprezidente Vaira Vīķe-Freibergas kundze, gan eksprezidents Valdis Zatlera kungs. Tas apliecina Kalpaka balles valstisko nozīmīgumu.

Šis gads ir īpašs arī ar to, ka šogad balle tiek rīkota vēl ciešākā sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību, kas atbalsta balli gan ar Biedrības nama telpām, gan organizatoriski, gan nodrošinot balles māksliniecisko noformējumu. Lai stiprinātu sadarbības un draudzības saites starp Rīgas Latviešu biedrību un atsevišķās studentu rotas korporācijām, balles laikā tiks parakstīts sadarbības nodomu protokols, kas balstīts uz kopīgiem ideāliem un mērķiem latviskuma un patriotisma stiprināšanas sasniegšanā.

Šogad sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību tiks atbalstīta vēsturiskās un unikālā tehnikā darinātās latviešu glezniecības dižmeistara Jaņa Rozentāla akmens mozaīkas Rīgas Latviešu biedrības nama fasādē apsekošana, izgaismošana, idejas skaidrošana un popularizēšana.

Pasākumi, Svētki

Birkas ar .


Pulkveža Kalpaka balle Rīgas Latviešu biedrības namā

Kalpaka bataljona nozīmeBrīvības cīnītāju piemiņai veltītā akadēmiskā balle ir pirmās Latvijas brīvvalsts laikā iedibināta tradīcija Kalpaka bataljona kaŗavīriem atzīmējot uzvaru pār sarkano armiju un bermontiešiem. Tolaik balles laikā iegūtie līdzekļi tika ziedoti kritušo kaŗavīru ģimenēm. Pirms deviņiem Latvijas sabiedrībā radās ideja sarīkot pulkveža Oskara Kalpaka un Atsevišķās studentu rotas piemiņai veltītu labdarības balli. Šogad piecas vecākās latviešu studentu korporācijas – Lettonia, Selonija, Lettgallia, Talavija un Fraternitas Lettica – kopā ar Rīgas Latviešu biedrību, Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pulkveža O.Kalpaka balli organizē jau devīto reizi.

Pulkveža O.Kalpaka piemiņas ballē parasti piedalās valsts augstākās amatpersonas, militārpersonas, rektori, mākslinieki, uzņēmēji un, protams, Latvijas studentu korporāciju biedri. Balle ir lieliska iespēja pavadīt vakaru patīkamā sabiedrībā, gūt jaukas emocijas un paliekošas atmiņas.

Pulkveža Kalpaka balle šogad notika 12.martā Rīgas Latviešu biedrības (RLB) namā. Ballē gūtie ziedojumi šogad paredzēti Rīgas Latviešu biedrībai.

Pasākumi

Birkas ar .


Filistra Rūdolfa Veldres atmiņu albums skatāms LU vēstures mājas lapā

Fraternitas Academica, atzīmējot savu 86.gadskārtu 2011.gada 4.februārī, kopā ar Latvijas Universitātes Vēstures mūzeju prezentē korporācijas filistra architekta Rūdolfa Veldres, 1930.II, trimdā Zviedrijā 1979. – 1980.gadā tapušo ilustrēto atmiņu albumu Fraternitas Academica trīsdesmito gadu sākumā. Šo unikālo albumu turpmāk ikvienam būs iespēja aplūkot Latvijas Universitātes vēstures mājas lapā: http://vesture.lu.lv/1929-1939/cilvekstasti/raksts/rudolfa-veldres-stasts

Albuma autors savos zīmējumos un to aprakstos ar sev raksturīgo humoru ir parādījis korporācijas dzīvi un tās biedru dažādos piedzīvojumus 20.gadsimta trīsdesmitajos gados.

Fil! Rūdolfa Veldres zīmētā konventa zāle

Fil! Rūdolfa Veldres zīmētā konventa zāle

Fraternitas Academica ir viena no retajām Latvijas studentu korporācijām, kuŗas Archīvā ir šāda veida vēsturiska liecība.

Publikācijas, Svarīgi notikumi, Vēsture

Birkas ar , , , .


Operas apmeklējums 2010.gada 15.decembrī

Ars longa, vita brevis – neiztrūkstoša rudens sēmestŗa sastāvdaļa ir studentu un studenšu korporāciju biedru kopīgais operas apmeklējums.

Šogad 15.decembrī akadēmiķi kopā ar citu studentu un studenšu korporāciju pārstāvjiem Latvijas Nacionālajā operā baudīja Žila Masnē operu „Verters”.

Pasākumi

Birkas ar .


Latvijas studentu un studenšu korporāciju 18.novembŗa gājiens

Akadēmiķi korporāciju gājienā Brāļu kapos 2010.gada 18.novembrī

Akadēmiķi korporāciju gājienā Brāļu kapos 2010.gada 18.novembrī

Vivat Respublica Latviensis!

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī plkst.8.00 Latvijas studentu un studenšu korporācijas devās tradicionālajā gājienā no Latvijas Universitātes galvenās ēkas Raiņa bulvārī 19 uz Rīgas Brāļu kapiem.

Gājiens tiek rīkots par godu Latvijas Republikas dibināšanai un brīvības cīņās kritušajiem kaŗavīriem; tajā ik gadus piedalās aptuveni 1000 dalībnieku.

Gājiena vēsture sakņojas pirmās brīvvalsts laikā, kad to organizēja Latvijas Universitāte. Tad gājienā piedalījās Latvijas Universitātes vadība, studentu un studenšu korporācijas, Konkordiju seniorāts, Vienību savienība un citas akadēmiskās mūža organizācijas, kā arī pārējie studenti.

1992.gadā gājiena rīkošanas tradīciju atjaunoja un pārņēma Latvijas studentu korporāciju Prezidiju Konvents.

Pēc gājiena, kā ierasts, apmeklējām Brāļu un Meža kapos glabātos korporācijas dibinātājus.

Lūdzam skatīt LTV sižetu par 2009. gada 18.novembŗa gājienu:

Pasākumi

Birkas ar , .


LU Vēstures mūzejā atklāta Prezidiju Konventa 90 gadu darbības jubilejas izstāde

Conventum praesidiorum vivat, crescat, floreat!

Šā gada 23.oktōbrī Latvijas Universitātes Vēstures mūzejā Raiņa bulvārī 19 tika atklāta Latvijas studentu korporāciju Prezidiju Konventa 90 gadu darbības jubilejai veltīta izstāde, kuŗā ir apskatāms arī Fraternitas Academica stends. Plašāku informāciju par izstādi lūdzam skatīt: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/4156/

Prezidiju Konventam 90

Prezidiju Konventam 90

Mūzeja darba laiks darbdienās no plkst.10:00 līdz plkst.17:00.

 

Mūzeja apmeklējums notiek ekskursiju veidā, kas iepriekš piesakāmas pie mūzeja vadītājas Aijas Fedorovas pa tālr.: 67034566, mob.tālr.: 26878133 vai e-pastu: aija.fedorova@lu.lv

 

Akadēmiķi ar fil!dib! E.Kalniņa meitu Dzidru Skrubi pie Fr.Acad. stenda

Akadēmiķi ar fil!dib! E.Kalniņa meitu Dzidru Skrubi pie Fr.Acad. stenda

Fotografijas no P!K! 90 gadu darbībai veltītā Svētku akta LU Lielajā aulā un izstādes atklāšanas lūdzam skatīt: http://foto.lu.lv/arhiivs/2010/j_okt/20/index.html

Pasākumi

Birkas ar , , .


Zelta lilijas jau 85 gadus

Fil! R.Veldres zīmējums - dažas draugu sejas

Pirms 85 gadiem, 1925.gada 4.februārī Rīgā Akadēmiskā skautu kluba biedri un Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes studenti dibināja korporāciju Fraternitas Academica. Cauri gadu desmitiem, vairākām polītiskām iekārtām un daudzām valstīm akadēmiķi iznesuši savā vapenī un deķeļos skautu lilijas līdz pat šai dienai un šogad svinēja jau 85 gadu pastāvēšanas dienu.

Svinības sākās jau 29.janvārī ar Dāmu vakaru, kuŗā akadēmiķi un tervetieši, kam piešķirtas Fr.Acad. krāsas, ar savām kundzēm un draudzenēm jaukā gaisotnē dejoja mūziķu grupas pavadībā un risināja sarunas pie bagātīga bufetes galda. Ap pulksten desmitiem tika svinīgi sagriezta meln-zaļ-zelta krāsām rotātā torte un, kaut arī vienpadsmitos vakars oficiāli noslēdzās ar “Gaudeamus igitur”, viesi neizklīda vēl līdz vēlai naktij.

6.februāra sestdiena sākās agri, jo jau deviņos no rīta akadēmiķi pulcējās Brāļu kapos pie Mātes Latvijas uz svētbrīdi, kuŗu novadīja fil! Kaspara Cakula brālis priesteris Edgars Cakuls. Viņš nolasīja arī fil!dib! Raimonda Bebra dzejoli “Vakars Brāļu kapos”. Svētbrīža noslēgumā sapulcējušies nodziedāja nelaiķa mācītāja fil! Arnolda Gustava Rautenšilda, 1925.II, korāli “Melns dūmo līdums”. Pēc vaiņaga nolikšanas pie Mātes Latvijas pieminot mūžībā aizgājušos konventa biedrus klātesošie nodziedāja akadēmisko sēru dziesmu  “Integer vitae”. Pēc tam tika nolikti vaiņagi pie fil!dib! Bebra kapa un 1. Latvijas valsts prezidenta Čakstes pieminekļa.

Vienpadsmitos korporācijas Lettonia namā akadēmiķi kopā ar sveicējiem no studentu un studenšu korporācijām un mūžībā aizgājušo Fr.Acad. filistru un kommilitoņu radiniekiem, pulcējās uz Svētku aktu. Svinīgo notikumu pēc karoga ienešanas un valsts himnas ar īsu uzrunu atklāja Fr.Acad. t/l seniors com! Raimonds Seņko, kuŗš pateicās viesiem un izteica pārliecību, ka korporācijas cieši turoties pie saviem principiem drīz atgūs kādreizējo vietu Latvijas sabiedrībā. Pēc īsa Prezidiju Konventa Vīru kora koncerta fil! Vilnis Pētersons, 1990.II, savā akadēmiskajā runā sniedza ieskatu Latvijas vēsturē, parādot tās ciešo saistību ar Latvijas Universitātes un korporāciju vēsturi. Pēc tās klātesošie kopīgi nodziedāja Fr.Acad. Karoga dziesmu, kuŗai sekoja daudzie apsveikumi. Studentu un studenšu korporāciju prezidiji un konventu pārstāvji teica izjustas apsveikuma runas un dāvāja vērtīgas dāvanas; ar apsveikumu uzstājās arī Fr! Academica fil!dib! Kārļa Nollendorfa dēls, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris profesors Valters Nollendorfs, dāvinādams konventam tik simboliskās lilijas. Fr.Acad. t/l viceseniors com! Jānis Purvišķis nolasīja rakstiski iesūtītos apsveikumus. Svētku akts noslēdzās ar “Gaudeamus”, kopīgu fotografēšanos un pakavēšanos pie bufetes galda.

Tomēr sveicēju straume ar to nebija izsīkusi – sveicēji nāca arī vēlāk vakarā Fraternitas Academica mājīgajā konventa dzīvoklī Baznīcas ielā, kas kopš tā iekārtošanas 1996. gadā tādu viesu skaitu nebija vēl pieredzējis. Šeit Svētku konventā akadēmiķus sveica P!K! t/l viceseniors fil! Jānis Lūks, frater Cursicus, Fraternitas Arctica t/l oldermanis com! Dmitrijs Trofimovs, Tervetia prezidijs un filistri, Fr.Acad. t/l archivārs fil! Kārlis Līdaks konventam dāvināja ierāmētu korporācijas dibinātāju fotografiju, Filistru biedrības vārdā apsveikumu teica tās priekšnieks fil! Māris Krastiņš, Fr.Acad. t/l sekretārs com! V. Straupe nolasīja saņemtos apsveikumus no ārzemēs dzīvojošajiem Fr.Acad. filistriem un fil! Ulda Šutkas, bev. Pēc Svētku konventa un Zemesstēva, notika kopīga fotografēšanās un tad visi tika aicināti pie svētku vakariņām, kas ieilga līdz rītam, kad ar svētku rīcības komitejas priekšsēža fil! Mārtiņa Eglīša gādību bija sarūpētas arī brokastis.

Svētki aizvadīti un mēs, akadēmiķi, atgriežamies pie jauna darba cēliena pildot to mērķi, kādam Fraternitas Academica dibināta – pulcināt studentus akadēmiskās dzīves izkopšanai, goda prāta un pienākuma apziņas attīstībai, izaudzinot krietnus un stiprus pilsoņus, kuŗi spēj ņemt aktīvu dalību Latvijas valsts kulturālajā un sabiedriskajā dzīvē.

Vivat, crescat, floreat Fraternitas Academica in aeternum!

Pasākumi, Svētki

Birkas ar , , , , .