Izlaist


Fraternitas Academica izdod jaunu kantikumu

Download (PDF, 68KB)

Studentu korporācijas Fraternitas Academica pirmais kantikums – dziesmu grāmata 300 eksemplāros tika izdota Rīgā, 2001. gada janvārī. Nākamo gadu laikā kantikuma sastādītājs fil! Kārlis Līdaka (dzim. Līdaks) elektroniski papildināja un precizēja dziesmu tekstus, kā arī ziņas par dziesmu rašanos un autoriem. Šajā laikā fil! Līdaka izdrukāja un organizēja iesiešanu vēl dažiem neformāliem kantikumiem. 2018. gada nogalē fil! Līdaka sagatavoja izdošanai Fraternitas Academica kantikuma 2. izdevumu prof. Jāņa Endzelīna, lett. izveidotajā pareizrakstībā. Sagaidot korporācijas dibināšanas 94. gadadienu, un pateicoties fil! Andreja Baidiņa ziedojumam, kantikums 2019. gada janvāŗa beigās/februāŗa sākumā tika maketēts un drukāts Jelgavas tipografijā.

Kantikuma metiens ir 300 numurēti eksemplāri. Tam ir 360 lappuses, un tā deviņās nodaļās ir apkopotas 266 dziesmas – himnas, korporācijas oficiālās, akadēmiķu radītās, Konventā dziedātās, patriotiskās, buršu, dažādas populārās un tautasdziesmas, kā arī sastādītājam un citiem akadēmiķiem īpaši mīļas dziesmas. Atsevišķa nodaļa ir veltīta Draudzības līguma korporācijas Tervetia dziesmām. No 1. izdevuma ir paturēta nodaļa ar dziesmām oriģinālvalodā (līvu-lībiešu, latīņu, igauņu, lietuviešu, vācu, franču, itāļu, poļu, krievu un gruzīnu valodā). Dziesmas krievu valodā ir rakstītas Krievijas pirmsrevolūcijas laika pareizrakstībā, norādot to izrunu latviešu valodā. Ir saglabāta arī nodaļa ar šnoderiem.

Sastādītājs ir centies apzināt laika gaitā nepelnīti aizmirstos dziesmu autorus, kā arī dziesmu melōdiju oriģinālos nosaukumus.

Kantikuma latviešu un vācu valodas korektors ir g!fil! Austris Grasis, savukārt krievu valodas korekciju ir veicis fil! Dmitrijs Trofimovs, fr.Arct.

Kantikumā ir izmantots zīmējums no fil! Rūdolfa Veldres (1909-1997) 1979. gadā Zviedrijā izdotā atmiņu albuma „Fraternitas Academica trīsdesmito gadu sākumā”.

Kantikumam ir kabatas formāts; tā beigās atrodams dziesmu alfabētiskais rādītājs, norādīti izmantotie avoti, kā arī sniegtas ziņas par Latvijas studentu un studenšu korporācijām ar to dibināšanas datiem un krāsu vairodziņiem.

Bez tēmas


SVEIKS, STUDENT!

vivat_crescat_floreat_web

“AMICUS OPTIMA VITAE POSSESSIO”
“Draugs dzīves labākais ieguvums!”


Aicinām viesoties pie mums interesentus, kam ir vēlme papildināt savu dzīvi ar vēsturiskām tradīcijām, intelektuālām aktivitātēm, akadēmisko paukošanu, latviešu dziesmu dziedāšanu un visā visumā patīkamu laika pavadīšanu ar aktīviem vīriem.

Lai sarunātu individuālu viesošanās vakaru, piesakies pie tā laika oldermaņa e-pastā: oldermanis@academica.lv vai raksti sociālajos tīklos.

Lokācija – Fraternitas Academica Konventa dzīvoklī
Baznīcas iela 45-37 (ieeja no Bruņinieku ielas) pagrabstāvā.

Facebook – https://www.facebook.com/fracademica
Twitter – https://www.twitter.com/Fr_Academica
Apģērbs – pieklājīgs, vēlams uzvalks.

Viesu vakaros varēsiet iepazīties ar korporācijas vēsturi, tradīcijām, sadzīvi un pašiem akadēmiķiem brīvā un draudzīgā gaisotnē.

ATCERIES! “AMICUS OPTIMA VITAE POSSESSIO” 

Bez tēmas, Viesu vakari


Album Fratrum Academicorum MMXVII

Jau apmēram 20 gadus filistrs Kārlis Līdaka (dzim. Līdaks) ir apkopojis, papildinājis un precizējis korporācijas vēstures un akadēmiķu biografiskos datus. Atzīmējot Latvijas skautu kustības simtgadi, Akadēmiskā skautu kluba 93. gadadienu un Fraternitas Academicas 92. gadadienu, Fraternitas Academicas Filistru biedrība izdod fil! Kārļa Līdaka sastādīto Studentu korporācijas Fraternitas Academica vēstures un biedru biografisko enciklopēdiju 1925-2017 Album Fratrum Academicorum MMXVII.

Salīdzinot ar iepriekšējo – korporācijas 90 gadu jubilejas izdevumu 2015. gadā, albuma apjoms ir papildināts ar 84 lappusēm (724 lpp.) – ir aktualizēta un precizēta agrāk publicētā informācija, kas ir papildināta ar starplaikā jaunuzņemto zēnu biografijām; ir veikti arī pamanīto kļūdu labojumi. Albumā ir 480 personu biografijas ar personu meklēšanas indeksu, 10 Valsts vēstures archīva dokumentu kopijas un 68 fotografijas, kuŗā iemūžinātas dažādas ainas no korporācijas pirmssākumiem līdz mūsdienām. Albumā ir lasāmas Akadēmiskā skautu kluba s/l priekšnieka, Lettonias fil! Kārļa Dzirkaļa atmiņas par to, kā tapa Fraternitas Academica; atsevišķās sadaļās ir pieejama informācija par slēgtajiem draudzības līgumiem ar Latvijas Ūniversitātes studentu korporāciju Tervetiu un Lietuvas Kauņas Vītauta Dižā Ūniversitātes studentu korporāciju Šarūnas. Albumā ir pārpublicētas ASV s/l izdotā korporācijas internajā žurnālā Melns-Zaļš-Zelts publicētās filistru Osvalda Vilka, Visvalža Sūnaiša un Artura Ozoliņa atmiņas, kā arī lielākā daļa no bagātīgi ilustrētā fil! Rūdolfa Veldres sarakstītā atmiņu albuma Fraternitas Academica 30. gadu sākumā. Albumā ir iespējams iepazīties ar līdz šim par zudušām uzskatītām, Latvijas Valsts vēstures archīvā atrastām dokumentālām liecībām par korporācijas izveidošanos un piespiedu likvidāciju 1940. gadā.

Albuma tirāža ir 20 individuāli numurēti eksemplāri; turpmāki šāda apjoma izdevumi pārskatāmā nākotnē vairs netiek plānoti.

Albuma atvēršana notika Fraternitas Academicas dibināšanas 92. gadadienas Svētku konventa laikā Konventa dzīvoklī 2017. gada 4. februārī.

Tiem, kas vēlas iegādāties Album Fratrum Academicorum MMXVII, lūdzam sazināties ar Filistru biedrības valdi (e-pasts: fbvalde@academica.lv). Albuma cena ir € 70. Iegādātos albumus, iepriekš sazinoties, varēs saņemt no 2017. gada 6. februāŗa.

Studentu korporācijas Fraternitas Academica Filistru biedrība


Bez tēmas, Publikācijas, Svarīgi notikumi, Vēsture

Birkas ar , , , , , , , , , .


Album Fratrum Academicorum 1925-2015

Atzīmējot konventa 90. gadadienu 2015. gada 4. februārī, studentu korporācijas Fraternitas Academica Filistru biedrība 30 eksemplāros izdod Album Fratrum Academicorum 1925-2015, 2005. gadā Fraternitas Academica‘s izdotās fil! Kārļa Līdaka, 1991.II sastādītās korporācijas vēstures un biedru biografiskās enciklopēdijas precizēto un papildināto izdevumu.

 Album Fratrum Academicorum 1925-2015 Vaks

Daudzas ziņas, salīdzinājumā ar 80 gadu jubilejas enciklopēdijas izdevumu, ir izdevies precizēt un papildināt, izmantojot sociālos mēdijus, internetā atrodamo pasaules zemju dažādu valsts, pašvaldību un atsevišķu organizāciju digitalizētos personu datus; vairākus „baltos plankumus” ir palīdzējuši aizpildīt Latvijas Valsts vēstures archīva fondos glabātie Fraternitas Academica’s aktīvā konventa un Filistru biedrības dokumenti, it īpaši 1927-1940 zēnu dežūru grāmatas, kā arī Latvijas Nacionālas bibliotēkas digitālajā bibliotēkā www.periodika.lv pieejamie materiāli, un Periodikas lasītavā caurlūkotie laikraksta Rīgas Balss nekrologi.

Paldies visiem, kas atbalstījuši šī papildinātā albuma izdošanu.

Vivat, crescat, floreat Fraternitas Academica in saecula saeculorum!

Studentu korporācijas Fraternitas Academica Filistru biedrība


Vēsture

Birkas ar , , , , , , , .


Prezidenta tikšanās ar tautiešiem Toronto

Lavijas valsts prezidents tiekas ar tautiešiem Toronto, studentu korporācijas pārstāv fil! Vilnis Pētersons Fraternitas Academica pārstāvis pie L!K!A! (trešais no labās puses)

Lavijas valsts prezidents tiekas ar tautiešiem Toronto, studentu korporācijas pārstāv fil! Vilnis Pētersons Fraternitas Academica pārstāvis pie L!K!A! (trešais no labās puses)


Foto

Birkas ar , , , .


2012. gada 3. martā notiks jau desmitā atjaunotā Kalpaka balle

Studentu rotas korporācijas, Rīgas Latviešu biedrība un Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem 2012. gada 3. martā jau desmito gadu rīko Pulkveža Oskara Kalpaka un brīvības cīņu dalībnieku piemiņas un labdarības sarīkojumu – Kalpaka balli.

Turpinot pirmskara tradīciju, balles ienākumi paredzēti ziedojumiem, lai atbalstītu projektus, kas padara Latviju krāšņāku un vēsturiski bagātāku.  Iepriekšējos gados ziedojumi tika veltīti dažādiem labdarības mērķiem, kā piemēram:

Četrus gadus (kopš 2003. gada) ar Kalpaka balles ziedojumiem tika atbalstīta pulkveža O.Kalpaka pieminekļa izveidošana Rīgā. 2007. gadā ziedojumi nonāca Rudbāržu pamatskolā Varoņu zāles atjaunošanai. 2008. gadā tika godināta O.Kalpaka piemiņas vieta „Airītes” Saldus rajonā un vākti ziedojumi nodegušā muzeja atjaunošanai. 2009. gadā ziedojumi nonāca Kalpaka piemiņas vietā – dzimtas mājās “Liepsalās” Madonas novada Visagalā, kur tika atjaunots karoga masts un saules pulkstenis. 2010. gada Kalpaka balles ziedojumi tika piešķirti Ivara Selecka dokumentālās filmas “Septiņi spoži gadi” tapšanai par pirmo Latvijas ārlietu ministru Zigfrīdu Annu Meierovicu. 2011. gadā tika atbalstīta Rīgas Latviešu biedrība un veicināta tās mērķu sasniegšana, palīdzot atjaunot biedrības vēsturiskās komisijas.

Savas prezidentūras laikā Kalpaka balles patronu godu uzņēmās gan eksprezidente Vaira Vīķe-Freibergas kundze, gan eksprezidents Valdis Zatlera kungs. Tas apliecina Kalpaka balles valstisko nozīmīgumu.

Šis gads ir īpašs arī ar to, ka šogad balle tiek rīkota vēl ciešākā sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību, kas atbalsta balli gan ar Biedrības nama telpām, gan organizatoriski, gan nodrošinot balles māksliniecisko noformējumu. Lai stiprinātu sadarbības un draudzības saites starp Rīgas Latviešu biedrību un atsevišķās studentu rotas korporācijām, balles laikā tiks parakstīts sadarbības nodomu protokols, kas balstīts uz kopīgiem ideāliem un mērķiem latviskuma un patriotisma stiprināšanas sasniegšanā.

Šogad sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību tiks atbalstīta vēsturiskās un unikālā tehnikā darinātās latviešu glezniecības dižmeistara Jaņa Rozentāla akmens mozaīkas Rīgas Latviešu biedrības nama fasādē apsekošana, izgaismošana, idejas skaidrošana un popularizēšana.


Pasākumi, Svētki

Birkas ar .


Pulkveža Kalpaka balle Rīgas Latviešu biedrības namā

Kalpaka bataljona nozīmeBrīvības cīnītāju piemiņai veltītā akadēmiskā balle ir pirmās Latvijas brīvvalsts laikā iedibināta tradīcija Kalpaka bataljona kaŗavīriem atzīmējot uzvaru pār sarkano armiju un bermontiešiem. Tolaik balles laikā iegūtie līdzekļi tika ziedoti kritušo kaŗavīru ģimenēm. Pirms deviņiem Latvijas sabiedrībā radās ideja sarīkot pulkveža Oskara Kalpaka un Atsevišķās studentu rotas piemiņai veltītu labdarības balli. Šogad piecas vecākās latviešu studentu korporācijas – Lettonia, Selonija, Lettgallia, Talavija un Fraternitas Lettica – kopā ar Rīgas Latviešu biedrību, Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pulkveža O.Kalpaka balli organizē jau devīto reizi.

Pulkveža O.Kalpaka piemiņas ballē parasti piedalās valsts augstākās amatpersonas, militārpersonas, rektori, mākslinieki, uzņēmēji un, protams, Latvijas studentu korporāciju biedri. Balle ir lieliska iespēja pavadīt vakaru patīkamā sabiedrībā, gūt jaukas emocijas un paliekošas atmiņas.

Pulkveža Kalpaka balle šogad notika 12.martā Rīgas Latviešu biedrības (RLB) namā. Ballē gūtie ziedojumi šogad paredzēti Rīgas Latviešu biedrībai.


Pasākumi

Birkas ar .


Filistra Rūdolfa Veldres atmiņu albums skatāms LU vēstures mājas lapā

Fraternitas Academica, atzīmējot savu 86.gadskārtu 2011.gada 4.februārī, kopā ar Latvijas Universitātes Vēstures mūzeju prezentē korporācijas filistra architekta Rūdolfa Veldres, 1930.II, trimdā Zviedrijā 1979. – 1980.gadā tapušo ilustrēto atmiņu albumu Fraternitas Academica trīsdesmito gadu sākumā. Šo unikālo albumu turpmāk ikvienam būs iespēja aplūkot Latvijas Universitātes vēstures mājas lapā: http://vesture.lu.lv/1929-1939/cilvekstasti/raksts/rudolfa-veldres-stasts

Albuma autors savos zīmējumos un to aprakstos ar sev raksturīgo humoru ir parādījis korporācijas dzīvi un tās biedru dažādos piedzīvojumus 20.gadsimta trīsdesmitajos gados.

Fil! Rūdolfa Veldres zīmētā konventa zāle

Fil! Rūdolfa Veldres zīmētā konventa zāle

Fraternitas Academica ir viena no retajām Latvijas studentu korporācijām, kuŗas Archīvā ir šāda veida vēsturiska liecība.


Publikācijas, Svarīgi notikumi, Vēsture

Birkas ar , , , .


Operas apmeklējums 2010.gada 15.decembrī

Ars longa, vita brevis – neiztrūkstoša rudens sēmestŗa sastāvdaļa ir studentu un studenšu korporāciju biedru kopīgais operas apmeklējums.

Šogad 15.decembrī akadēmiķi kopā ar citu studentu un studenšu korporāciju pārstāvjiem Latvijas Nacionālajā operā baudīja Žila Masnē operu „Verters”.


Pasākumi

Birkas ar .


Latvijas studentu un studenšu korporāciju 18.novembŗa gājiens

Akadēmiķi korporāciju gājienā Brāļu kapos 2010.gada 18.novembrī

Akadēmiķi korporāciju gājienā Brāļu kapos 2010.gada 18.novembrī

Vivat Respublica Latviensis!

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī plkst.8.00 Latvijas studentu un studenšu korporācijas devās tradicionālajā gājienā no Latvijas Universitātes galvenās ēkas Raiņa bulvārī 19 uz Rīgas Brāļu kapiem.

Gājiens tiek rīkots par godu Latvijas Republikas dibināšanai un brīvības cīņās kritušajiem kaŗavīriem; tajā ik gadus piedalās aptuveni 1000 dalībnieku.

Gājiena vēsture sakņojas pirmās brīvvalsts laikā, kad to organizēja Latvijas Universitāte. Tad gājienā piedalījās Latvijas Universitātes vadība, studentu un studenšu korporācijas, Konkordiju seniorāts, Vienību savienība un citas akadēmiskās mūža organizācijas, kā arī pārējie studenti.

1992.gadā gājiena rīkošanas tradīciju atjaunoja un pārņēma Latvijas studentu korporāciju Prezidiju Konvents.

Pēc gājiena, kā ierasts, apmeklējām Brāļu un Meža kapos glabātos korporācijas dibinātājus.

Lūdzam skatīt LTV sižetu par 2009. gada 18.novembŗa gājienu:


Pasākumi

Birkas ar , .