Izlaist


Viesu vakari

vivat_crescat_floreat_web

Studentu korporācijas ir akadēmiskas mūža organizācijas, kas vieno studentus un augstskolu beigušos. To pirmsākumi meklējami jau pirmajās pasaules universitātēs, kad no dažādām valstīm studēt sabraukušie jaunieši centās apvienoties pēc saviem novadiem. Baltijas augstskolas studentu korporāciju ideju ir pārņēmušas no Vācijas tradīcijām.

Rodoties latviešu tautiskuma idejai, Tērbatā studējošie latvieši 1870.gadā iedibināja Tērbatas latviešu studentu rakstniecības vakarus Kronvaldu Ata vadībā. Jau sākotnēji šo vakaru iekšējā kārtība tika organizēta pēc korporāciju parauga. Pakāpeniski, gadu gaitā, tika izcīnīta jaundibināto latviešu studentu korporāciju vienlīdzība ar pastāvošajām vācu studentu korporācijām.

Studentu korporācijām bija liela loma Latvijas brīvvalsts veidošanā. Tās apvienoja latviešu izglītoto daļu, veicināja tautiskās domas veidošanos, piedalījās brīvības cīņās un Latvijas armijas veidošanā. Brīvvalsts laikā korporācijas uzplauka, bet, kad PSRS okupēja Latviju, tās likvidēja un korporāciju biedri, kas neemigrēja, tika represēti. 1989.gadā sākās korporāciju darbības atjaunošana Latvijā un šobrīd tās vieno vairākus tūkstošus esošo un bijušo studentu.

Ja vēlaties darboties latviešu studentu korporācijā, dzīvot aktīvu, intelektuāli saturīgu sabiedrisko dzīvi, attīstīt savu personību, uzvedības kultūru, pienākuma apziņu, pilnveidot savu runas mākslu, iegūt vadības iemaņas un pieredzi administratīvā darbā, kā arī krietnu draugu pulku visai dzīvei, apmeklējiet Fraternitas Academica viesu vakarus.

Viesu vakaros varēsiet iepazīties ar korporācijas vēsturi, tradīcijām, sadzīvi un pašiem akadēmiķiem. Viesu vakari notiek brīvā un draudzīgā gaisotnē; viesu vakara apmeklējums viesim neuzliek pienākumus, tomēr ir jāievēro pieklājības normas un korporācijas iekšējās sadzīves noteikumi.

2014. gada pavasara semestra viesu vakari notiks Fraternitas Academica konventa dzīvoklī
Baznīcas ielā 45–37.

Pieteikšanās pie oldermaņa Uģa Melngaiļa (tālrunis 26668443)

vai pa e-pastu fraternitas@academica.lv.
Ieeja no pagalma Bruņinieku ielas pusē, durvju kods 140.
Apģērbs – pieklājīgs, vēlams uzvalks.

Uzņemšanas priekšnosacījumi:

- jābūt vīrietim;
- jābūt latviešu tautības nacionāli domājošam;
- jābūt studentam akreditētā Latvijas augstskolā, kas var piešķirt augstākos zinātniskos grādus;
- pēc viesu vakara apmeklējuma jāiesniedz uzņemšanas anketa / iesniegums un biogrāfija;
- jāatrod vismaz viens Fraternitas Academica komiltonis vai filistrs, kas ieteiktu uzņemšanai;

Draugs ir dzīves labākais ieguvums!

qrcode

One comment on “Viesu vakari

  1. Pingback: 2013.II viesu vakari – Fraternitas Academica