Izlaist


Uzņemšanas kārtība

Par studentu korporācijas Fraternitas Academica biedru var uzņemt latvieti, kas ir immatrikulēts students valsts akreditētā augstskolā, vai augstskolā ieguvis profesionālo un/vai akadēmisko augstāko izglītību.

Korporācijas biedrs nevar būt par biedru organizācijā, kas piekopj pretnacionālu un pret kristīgām vērtībām vērstu darbību, jo tas neatbilst korporācijas garam un tradīcijām.

Korporācijas biedrs nevar būt citas korporācijas biedrs.

Katra sēmestŗa sākumā Speciālais konvents (Spec! k!ts) nosaka viesošanās laiku. Katrs, kuŗš vēlas iestāties Fraternitas Academica, iesniedz Spec! k!tam iesniegumu kopā ar autobiografiju un apliecinājumu par atbilstību korporācijas pamatprincipiem.

Sīkākai informācijai, lūdzu, apmeklējiet Fraternitas Academica viesu vakarus, vai sūtiet jautājumus uz e-pastu: fraternitas@academica.lv