Izlaist


2012. gada 3. martā notiks jau desmitā atjaunotā Kalpaka balle

Studentu rotas korporācijas, Rīgas Latviešu biedrība un Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem 2012. gada 3. martā jau desmito gadu rīko Pulkveža Oskara Kalpaka un brīvības cīņu dalībnieku piemiņas un labdarības sarīkojumu – Kalpaka balli.

Turpinot pirmskara tradīciju, balles ienākumi paredzēti ziedojumiem, lai atbalstītu projektus, kas padara Latviju krāšņāku un vēsturiski bagātāku.  Iepriekšējos gados ziedojumi tika veltīti dažādiem labdarības mērķiem, kā piemēram:

Četrus gadus (kopš 2003. gada) ar Kalpaka balles ziedojumiem tika atbalstīta pulkveža O.Kalpaka pieminekļa izveidošana Rīgā. 2007. gadā ziedojumi nonāca Rudbāržu pamatskolā Varoņu zāles atjaunošanai. 2008. gadā tika godināta O.Kalpaka piemiņas vieta „Airītes” Saldus rajonā un vākti ziedojumi nodegušā muzeja atjaunošanai. 2009. gadā ziedojumi nonāca Kalpaka piemiņas vietā – dzimtas mājās “Liepsalās” Madonas novada Visagalā, kur tika atjaunots karoga masts un saules pulkstenis. 2010. gada Kalpaka balles ziedojumi tika piešķirti Ivara Selecka dokumentālās filmas “Septiņi spoži gadi” tapšanai par pirmo Latvijas ārlietu ministru Zigfrīdu Annu Meierovicu. 2011. gadā tika atbalstīta Rīgas Latviešu biedrība un veicināta tās mērķu sasniegšana, palīdzot atjaunot biedrības vēsturiskās komisijas.

Savas prezidentūras laikā Kalpaka balles patronu godu uzņēmās gan eksprezidente Vaira Vīķe-Freibergas kundze, gan eksprezidents Valdis Zatlera kungs. Tas apliecina Kalpaka balles valstisko nozīmīgumu.

Šis gads ir īpašs arī ar to, ka šogad balle tiek rīkota vēl ciešākā sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību, kas atbalsta balli gan ar Biedrības nama telpām, gan organizatoriski, gan nodrošinot balles māksliniecisko noformējumu. Lai stiprinātu sadarbības un draudzības saites starp Rīgas Latviešu biedrību un atsevišķās studentu rotas korporācijām, balles laikā tiks parakstīts sadarbības nodomu protokols, kas balstīts uz kopīgiem ideāliem un mērķiem latviskuma un patriotisma stiprināšanas sasniegšanā.

Šogad sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību tiks atbalstīta vēsturiskās un unikālā tehnikā darinātās latviešu glezniecības dižmeistara Jaņa Rozentāla akmens mozaīkas Rīgas Latviešu biedrības nama fasādē apsekošana, izgaismošana, idejas skaidrošana un popularizēšana.

Pasākumi, Svētki

Birkas ar .

Comments are closed.