Izlaist


Zelta lilijas jau 85 gadus

Fil! R.Veldres zīmējums - dažas draugu sejas

Pirms 85 gadiem, 1925.gada 4.februārī Rīgā Akadēmiskā skautu kluba biedri un Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes studenti dibināja korporāciju Fraternitas Academica. Cauri gadu desmitiem, vairākām polītiskām iekārtām un daudzām valstīm akadēmiķi iznesuši savā vapenī un deķeļos skautu lilijas līdz pat šai dienai un šogad svinēja jau 85 gadu pastāvēšanas dienu.

Svinības sākās jau 29.janvārī ar Dāmu vakaru, kuŗā akadēmiķi un tervetieši, kam piešķirtas Fr.Acad. krāsas, ar savām kundzēm un draudzenēm jaukā gaisotnē dejoja mūziķu grupas pavadībā un risināja sarunas pie bagātīga bufetes galda. Ap pulksten desmitiem tika svinīgi sagriezta meln-zaļ-zelta krāsām rotātā torte un, kaut arī vienpadsmitos vakars oficiāli noslēdzās ar “Gaudeamus igitur”, viesi neizklīda vēl līdz vēlai naktij.

6.februāra sestdiena sākās agri, jo jau deviņos no rīta akadēmiķi pulcējās Brāļu kapos pie Mātes Latvijas uz svētbrīdi, kuŗu novadīja fil! Kaspara Cakula brālis priesteris Edgars Cakuls. Viņš nolasīja arī fil!dib! Raimonda Bebra dzejoli “Vakars Brāļu kapos”. Svētbrīža noslēgumā sapulcējušies nodziedāja nelaiķa mācītāja fil! Arnolda Gustava Rautenšilda, 1925.II, korāli “Melns dūmo līdums”. Pēc vaiņaga nolikšanas pie Mātes Latvijas pieminot mūžībā aizgājušos konventa biedrus klātesošie nodziedāja akadēmisko sēru dziesmu  “Integer vitae”. Pēc tam tika nolikti vaiņagi pie fil!dib! Bebra kapa un 1. Latvijas valsts prezidenta Čakstes pieminekļa.

Vienpadsmitos korporācijas Lettonia namā akadēmiķi kopā ar sveicējiem no studentu un studenšu korporācijām un mūžībā aizgājušo Fr.Acad. filistru un kommilitoņu radiniekiem, pulcējās uz Svētku aktu. Svinīgo notikumu pēc karoga ienešanas un valsts himnas ar īsu uzrunu atklāja Fr.Acad. t/l seniors com! Raimonds Seņko, kuŗš pateicās viesiem un izteica pārliecību, ka korporācijas cieši turoties pie saviem principiem drīz atgūs kādreizējo vietu Latvijas sabiedrībā. Pēc īsa Prezidiju Konventa Vīru kora koncerta fil! Vilnis Pētersons, 1990.II, savā akadēmiskajā runā sniedza ieskatu Latvijas vēsturē, parādot tās ciešo saistību ar Latvijas Universitātes un korporāciju vēsturi. Pēc tās klātesošie kopīgi nodziedāja Fr.Acad. Karoga dziesmu, kuŗai sekoja daudzie apsveikumi. Studentu un studenšu korporāciju prezidiji un konventu pārstāvji teica izjustas apsveikuma runas un dāvāja vērtīgas dāvanas; ar apsveikumu uzstājās arī Fr! Academica fil!dib! Kārļa Nollendorfa dēls, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris profesors Valters Nollendorfs, dāvinādams konventam tik simboliskās lilijas. Fr.Acad. t/l viceseniors com! Jānis Purvišķis nolasīja rakstiski iesūtītos apsveikumus. Svētku akts noslēdzās ar “Gaudeamus”, kopīgu fotografēšanos un pakavēšanos pie bufetes galda.

Tomēr sveicēju straume ar to nebija izsīkusi – sveicēji nāca arī vēlāk vakarā Fraternitas Academica mājīgajā konventa dzīvoklī Baznīcas ielā, kas kopš tā iekārtošanas 1996. gadā tādu viesu skaitu nebija vēl pieredzējis. Šeit Svētku konventā akadēmiķus sveica P!K! t/l viceseniors fil! Jānis Lūks, frater Cursicus, Fraternitas Arctica t/l oldermanis com! Dmitrijs Trofimovs, Tervetia prezidijs un filistri, Fr.Acad. t/l archivārs fil! Kārlis Līdaks konventam dāvināja ierāmētu korporācijas dibinātāju fotografiju, Filistru biedrības vārdā apsveikumu teica tās priekšnieks fil! Māris Krastiņš, Fr.Acad. t/l sekretārs com! V. Straupe nolasīja saņemtos apsveikumus no ārzemēs dzīvojošajiem Fr.Acad. filistriem un fil! Ulda Šutkas, bev. Pēc Svētku konventa un Zemesstēva, notika kopīga fotografēšanās un tad visi tika aicināti pie svētku vakariņām, kas ieilga līdz rītam, kad ar svētku rīcības komitejas priekšsēža fil! Mārtiņa Eglīša gādību bija sarūpētas arī brokastis.

Svētki aizvadīti un mēs, akadēmiķi, atgriežamies pie jauna darba cēliena pildot to mērķi, kādam Fraternitas Academica dibināta – pulcināt studentus akadēmiskās dzīves izkopšanai, goda prāta un pienākuma apziņas attīstībai, izaudzinot krietnus un stiprus pilsoņus, kuŗi spēj ņemt aktīvu dalību Latvijas valsts kulturālajā un sabiedriskajā dzīvē.

Vivat, crescat, floreat Fraternitas Academica in aeternum!

Pasākumi, Svētki

Birkas ar , , , , .

Comments are closed.