Izlaist


Album Fratrum Academicorum 1925-2015

Atzīmējot konventa 90. gadadienu 2015. gada 4. februārī, studentu korporācijas Fraternitas Academica Filistru biedrība 30 eksemplāros izdod Album Fratrum Academicorum 1925-2015, 2005. gadā Fraternitas Academica‘s izdotās fil! Kārļa Līdaka, 1991.II sastādītās korporācijas vēstures un biedru biografiskās enciklopēdijas precizēto un papildināto izdevumu.

 Album Fratrum Academicorum 1925-2015 Vaks

Daudzas ziņas, salīdzinājumā ar 80 gadu jubilejas enciklopēdijas izdevumu, ir izdevies precizēt un papildināt, izmantojot sociālos mēdijus, internetā atrodamo pasaules zemju dažādu valsts, pašvaldību un atsevišķu organizāciju digitalizētos personu datus; vairākus „baltos plankumus” ir palīdzējuši aizpildīt Latvijas Valsts vēstures archīva fondos glabātie Fraternitas Academica’s aktīvā konventa un Filistru biedrības dokumenti, it īpaši 1927-1940 zēnu dežūru grāmatas, kā arī Latvijas Nacionālas bibliotēkas digitālajā bibliotēkā www.periodika.lv pieejamie materiāli, un Periodikas lasītavā caurlūkotie laikraksta Rīgas Balss nekrologi.

Paldies visiem, kas atbalstījuši šī papildinātā albuma izdošanu.

Vivat, crescat, floreat Fraternitas Academica in saecula saeculorum!

Studentu korporācijas Fraternitas Academica Filistru biedrība

Vēsture

Birkas ar , , , , , , , .

Comments are closed.